title

 全部分類 | 全部品牌 | 進階搜尋 | 技術支援

本站商品均含原廠保固

titlebar0809
 
 
   諮詢專線: (02)8969-0901
 
 遠端電源管理
 UPS不斷電系統
 桌上型
 機架型
 1KVA以下
 2KVA以下
 3KVA以下
 5KVA以下
 6KVA以下
 10KVA以下
 20KVA以下
 大型工業用
 直立式
 1KVA以下
 2KVA以下
 3KVA以下
 5KVA以下
 15KVA以下
 60KVA以下
 60KVA以上
 10KVA以下
 20KVA以下
 30KVA以下
 插座型
 斷路器箱
 電池櫃
 PDU
 KVM Switches
 KVM精品 Raritan
 一般KVM
 單購over IP模組
 KVM整合over IP
 KVM 8 port 以下
 KVM 16 port
 KVM 32 port
 KVM 多使用者
 KVM 機架式Drawer
 KVM for Mac
 KVM for Sun
 KVM - CAT 5
 KVM - USB
 KVM - DVI
 電子式螢幕切換器
 KVM 配件
 訊號轉換器
 螢幕矩陣切換器
 螢幕同步廣播分配器
 KVM連接線材
 數位排插
 訊號延長增強
促銷活動 

本類熱賣產品
DELTA台達電DELTA DPH 500
DELTA台達電
DELTA DPH 500
DELTA台達電DELTA  DPH 450
DELTA台達電
DELTA DPH 450
DELTA台達電DELTA  DPH 400
DELTA台達電
DELTA DPH 400
DELTA台達電DELTA  DPH 350
DELTA台達電
DELTA DPH 350

 
力梭資訊ServerBank資訊採購網 > KVM/UPS/機房>UPS不斷電系統>大型工業用

 APC |  DELTA台達電 |  PCM科風 |  飛瑞 |  FT飛碟UPS |

ServerBank徵求全國經銷夥伴與委外服務夥伴

如貴公司屬於軟體開發,資訊委外,系統整合,VAR,SI等業者
歡迎加入成為ServerBank經銷夥伴與委外服務夥伴
可享有更低進貨成本,與經常性的專案配合

請洽(02)8969-0901 service@serverbank.com.tw


 排序:
DELTA台達電DELTA DPH 500
DELTA台達電
DELTA DPH 500

DELTA DPH 500
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA  DPH 450
DELTA台達電
DELTA DPH 450

DELTA DPH 450
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA  DPH 400
DELTA台達電
DELTA DPH 400

DELTA DPH 400
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA  DPH 350
DELTA台達電
DELTA DPH 350

DELTA DPH 350
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA DPH 300
DELTA台達電
DELTA DPH 300

DELTA DPH 300
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA DPH 250
DELTA台達電
DELTA DPH 250 三相模組化不斷電系統

DELTA DPH 250
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA  DPH 200
DELTA台達電
DELTA DPH 200

DELTA DPH 200
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA DPH 150
DELTA台達電
DELTA DPH 150

DELTA DPH 150
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA DPH 100
DELTA台達電
DELTA DPH 100

DELTA DPH 100
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

DELTA台達電DELTA DPH 50
DELTA台達電
DELTA DPH 50

DELTA DPH 50
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

飛瑞Power Xpert 9395 UPS
飛瑞
Power Xpert 9395 UPS

Power Xpert 9395 UPS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W120MH12PHS
APC
APC G3W120MH12PHS

APC G3W120MH12PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W120MU6PHS
APC
APC G1W120MU6PHS

APC G1W120MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W120MU12PUTS
APC
APC G1W120MU12PUTS

APC G1W120MU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W120SU6PHS
APC
APC G1W120SU6PHS

APC G1W120SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W120SU12PUTS
APC
APC G1W120SU12PUTS

APC G1W120SU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W120SH12PHS
APC
APC G3W120SH12PHS

APC G3W120SH12PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W100MH12PHS
APC
APC G3W100MH12PHS

APC G3W100MH12PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W100SH12PHS
APC
APC G3W100SH12PHS

APC G3W100SH12PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W100SU12PUTS
APC
APC G1W100SU12PUTS

APC G1W100SU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W100MU12PUTS
APC
APC G1W100MU12PUTS

APC G1W100MU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W100MU6PHS
APC
APC G1W100MU6PHS

APC G1W100MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W100SU6PHS
APC
APC G1W100SU6PHS

APC G1W100SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W80MH6PHS
APC
APC G3W80MH6PHS

APC G3W80MH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W80SU12PUTS
APC
APC G1W80SU12PUTS

APC G1W80SU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W80MU6PHS
APC
APC G1W80MU6PHS

APC G1W80MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W80MU12PUTS
APC
APC G1W80MU12PUTS

APC G1W80MU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W80SU6PHS
APC
APC G1W80SU6PHS

APC G1W80SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W80SH6PHS
APC
APC G3W80SH6PHS

APC G3W80SH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W60MU12PUTS
APC
APC G1W60MU12PUTS

APC G1W60MU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W60SU6PHS
APC
APC G1W60SU6PHS

APC G1W60SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W60MU6PHS
APC
APC G1W60MU6PHS

APC G1W60MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W60SU12PUTS
APC
APC G1W60SU12PUTS

APC G1W60SU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W60SH6PHS
APC
APC G3W60SH6PHS

APC G3W60SH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W60MH6PHS
APC
APC G3W60MH6PHS

APC G3W60MH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W40MU12PUTS
APC
APC G1W40MU12PUTS

APC G1W40MU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W40SU6PHS
APC
APC G1W40SU6PHS

APC G1W40SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W40SU12PUTS
APC
APC G1W40SU12PUTS

APC G1W40SU12PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W40MU6PHS
APC
APC G1W40MU6PHS

APC G1W40MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W40MH6PHS
APC
APC G3W40MH6PHS

APC G3W40MH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W40SH6PHS
APC
APC G3W40SH6PHS

APC G3W40SH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W30SU6PHS
APC
APC G1W30SU6PHS

APC G1W30SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W30MU6PHS
APC
APC G1W30MU6PHS

APC G1W30MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W30MH6PHS
APC
APC G3W30MH6PHS

APC G3W30MH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W30SH6PHS
APC
APC G3W30SH6PHS

APC G3W30SH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W30MU6PUTS
APC
APC G1W30MU6PUTS

APC G1W30MU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W30SU6PUTS
APC
APC G1W30SU6PUTS

APC G1W30SU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W20SH6PHS
APC
APC G3W20SH6PHS

APC G3W20SH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W20MH6PHS
APC
APC G3W20MH6PHS

APC G3W20MH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W20SU6PUTS
APC
APC G1W20SU6PUTS

APC G1W20SU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W20MU6PUTS
APC
APC G1W20MU6PUTS

APC G1W20MU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W20MU6PHS
APC
APC G1W20MU6PHS

APC G1W20MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W20SU6PHS
APC
APC G1W20SU6PHS

APC G1W20SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W20SU6PHS
APC
APC G1W20SU6PHS

APC G1W20SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W10SU6PUTS
APC
APC G1W10SU6PUTS

APC G1W10SU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W10SU6PUTS
APC
APC G1W10SU6PUTS

APC G1W10SU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W10SU6PHS
APC
APC G1W10SU6PHS

APC G1W10SU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W10MU6PUTS
APC
APC G1W10MU6PUTS 不斷電系統 (UPS)

APC G1W10MU6PUTS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W10MU6PHS
APC
APC G1W10MU6PHS 不斷電系統 (UPS)

APC G1W10MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G1W10MU6PHS
APC
APC G1W10MU6PHS

APC G1W10MU6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W10SH6PHS
APC
APC G3W10SH6PHS 不斷電系統 (UPS)

APC G3W10SH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G3W10MH6PHS
APC
APC G3W10MH6PHS 不斷電系統 (UPS)

APC G3W10MH6PHS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G7TAB160K500S-1
APC
APC G7TAB160K500S-1 不斷電系統 (UPS)

APC G7TAB160K500S-1
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC APG7TUPS500
APC
APC G7TUPS500 不斷電系統 (UPS)

APC APG7TUPS500
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G7TQ500CS
APC
APC G7TQ500CS

APC G7TQ500CS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G7TQ500CS
APC
APC G7TQ500CS 不斷電系統 (UPS)

APC G7TQ500CS
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G7TUPS400
APC
APC G7TUPS400 不斷電系統 (UPS)

APC G7TUPS400
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G7TUPS300
APC
APC G7TUPS300 不斷電系統 (UPS)

APC G7TUPS300
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC G7TUPS250
APC
APC G7TUPS250 不斷電系統 (UPS)

APC G7TUPS250
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS40KH
APC
APC E3SUPS40KH

APC E3SUPS40KH
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS40KHB2
APC
APC E3SUPS40KHB2

APC E3SUPS40KHB2
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS40KHB2
APC
APC E3SUPS40KHB2

APC E3SUPS40KHB2
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS40KHB1
APC
APC E3SUPS40KHB1

APC E3SUPS40KHB1
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS40KHB1
APC
APC E3SUPS40KHB1

APC E3SUPS40KHB1
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS30KHB1
APC
APC E3SUPS30KHB1

APC E3SUPS30KHB1
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS30KH
APC
APC E3SUPS30KH

APC E3SUPS30KH
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS30KHB2
APC
APC E3SUPS30KHB2

APC E3SUPS30KHB2
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS20KH
APC
APC E3SUPS20KH

APC E3SUPS20KH
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS20KHB1
APC
APC E3SUPS20KHB1

APC E3SUPS20KHB1
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

APCAPC E3SUPS20KHB2
APC
APC E3SUPS20KHB2

APC E3SUPS20KHB2
參考售價:請立即來電詢價
( 破壞行情廠商施壓!)

1 | 2  | 3  | 下一頁 


ServerBank由力梭資訊股份有限公司建置 service@serverbank.com.tw
電話(02)8969-0901 傳真(02)2253-9016 新北市板橋區文化路一段268號3樓